השיטה העיר האיזור
שנה עברית  חודש עברי יום עברי

 
הדגמת שימוש ב-DLL לצורך תצוגת זמנים יומיים זמני היום בהלכה לאופקים 30/11/2020
שםזמן
יום עבריי״ד
חודש עבריכסלו
שנהה׳תשפ״א
תיאור היום 
דף יומי בבליפסחים ט׳
דף יומי ירושלמיחגיגה י״ט
שקיעת אמש16:39
משנה יומיתכלים כז, ד-ה
עה״ש 90 דק׳4:48
עה״ש 72 דק׳5:06
הנחת תפילין5:28
הנץ החמה6:22
הנץ הנראה0:00
סזק״ש מג״א א׳8:09
סזק״ש מג״א ב׳8:18
סזק״ש גר״א8:56
סז״ת מג״א9:16
סז״ת גר״א9:47
חצות היום11:30
מנחה גדולה12:00
מנחה גדולה12:00
מנחה קטנה גר"א14:30
פלג המנחה גר״א15:34
הד"נ 40 דק׳15:58
הד"נ 30 דק׳ 16:08
הד"נ 22 דק׳16:16
הד"נ 20 דק׳16:18
השקיעה במישור16:38
שקיעה בגובה16:38
צה״כ 4.9 מעלו16:59
סוף התענית17:07
מוצאי שבת וחג17:17
צה״כ ר״ת17:50
חודש לועזינובמבר
יום לועזי30
יום בשבועשני
שעה זמנית גר״א0:51:22
ראה דוגמא לשימוש ב-DLL גם בדף הבית של אתר אתרוג
לפרטים על אופן השימוש ב-DLL ומחירו נא לפנות אלינו.