השיטה העיר האיזור
שנה עברית  חודש עברי יום עברי

 
הדגמת שימוש ב-DLL לצורך תצוגת זמנים יומיים זמני היום בהלכה לאופקים 22/08/2019
שםזמן
יום עבריכ״א
חודש עברימנחם אב
שנהה׳תשע״ט
תיאור היום 
דף יומי בבליתמורה ל״ד
דף יומי ירושלמיביכורים ב׳
שקיעת אמש19:19
משנה יומיתאבות א, י-יא
עה״ש 90 דק׳4:36
עה״ש 72 דק׳4:55
הנחת תפילין5:19
הנץ החמה6:11
הנץ הנראה1:00
סזק״ש מג״א א׳8:40
סזק״ש מג״א ב׳8:50
סזק״ש גר״א9:28
סז״ת מג״א10:02
סז״ת גר״א10:33
חצות היום12:45
מנחה גדולה13:15
מנחה גדולה13:17
מנחה קטנה גר"א16:34
פלג המנחה גר״א17:56
הד"נ 40 דק׳18:37
הד"נ 30 דק׳ 18:47
הד"נ 22 דק׳18:55
הד"נ 20 דק׳18:57
השקיעה במישור19:17
שקיעה בגובה19:17
צה״כ 4.9 מעלו19:37
סוף התענית19:45
מוצאי שבת וחג19:55
צה״כ ר״ת20:29
חודש לועזיאוגוסט
יום לועזי22
יום בשבועחמישי
שעה זמנית גר״א1:05:31
ראה דוגמא לשימוש ב-DLL גם בדף הבית של אתר אתרוג
לפרטים על אופן השימוש ב-DLL ומחירו נא לפנות אלינו.