השיטה העיר האיזור
שנה עברית  חודש עברי יום עברי

 
הדגמת שימוש ב-DLL לצורך תצוגת זמנים יומיים זמני היום בהלכה לאופקים 24/10/2019
שםזמן
יום עבריכ״ה
חודש עבריתשרי
שנהה׳תש״פ
תיאור היום 
דף יומי בבלימידות ל״ז
דף יומי ירושלמישבת נ״א
שקיעת אמש18:02
משנה יומיתזבחים ב, ד-ה
עה״ש 90 דק׳5:21
עה״ש 72 דק׳5:39
הנחת תפילין6:00
הנץ החמה6:51
הנץ הנראה1:00
סזק״ש מג״א א׳8:53
סזק״ש מג״א ב׳9:02
סזק״ש גר״א9:38
סז״ת מג״א10:04
סז״ת גר״א10:34
חצות היום12:26
מנחה גדולה12:56
מנחה גדולה12:56
מנחה קטנה גר"א15:41
פלג המנחה גר״א16:51
הד"נ 40 דק׳17:21
הד"נ 30 דק׳ 17:31
הד"נ 22 דק׳17:39
הד"נ 20 דק׳17:41
השקיעה במישור18:01
שקיעה בגובה18:01
צה״כ 4.9 מעלו18:20
סוף התענית18:27
מוצאי שבת וחג18:37
צה״כ ר״ת19:13
חודש לועזיאוקטובר
יום לועזי24
יום בשבועחמישי
שעה זמנית גר״א0:55:50
ראה דוגמא לשימוש ב-DLL גם בדף הבית של אתר אתרוג
לפרטים על אופן השימוש ב-DLL ומחירו נא לפנות אלינו.