השיטה העיר האיזור
שנה עברית  חודש עברי יום עברי

 
הדגמת שימוש ב-DLL לצורך תצוגת זמנים יומיים זמני היום בהלכה לאופקים 12/07/2020
שםזמן
יום עבריכ׳
חודש עבריתמוז
שנהה׳תש״פ
תיאור היום 
דף יומי בבלישבת קכ״ח
דף יומי ירושלמייומא מ״א
שקיעת אמש19:48
משנה יומיתתמיד ה, ד-ה
עה״ש 90 דק׳3:59
עה״ש 72 דק׳4:22
הנחת תפילין4:48
הנץ החמה5:46
הנץ הנראה1:00
סזק״ש מג״א א׳8:23
סזק״ש מג״א ב׳8:35
סזק״ש גר״א9:17
סז״ת מג״א9:51
סז״ת גר״א10:27
חצות היום12:47
מנחה גדולה13:17
מנחה גדולה13:22
מנחה קטנה גר"א16:53
פלג המנחה גר״א18:20
הד"נ 40 דק׳19:08
הד"נ 30 דק׳ 19:18
הד"נ 22 דק׳19:26
הד"נ 20 דק׳19:28
השקיעה במישור19:48
שקיעה בגובה19:48
צה״כ 4.9 מעלו20:10
סוף התענית20:18
מוצאי שבת וחג20:29
צה״כ ר״ת21:00
חודש לועזייולי
יום לועזי12
יום בשבועראשון
שעה זמנית גר״א1:10:09
ראה דוגמא לשימוש ב-DLL גם בדף הבית של אתר אתרוג
לפרטים על אופן השימוש ב-DLL ומחירו נא לפנות אלינו.