השיטה העיר האיזור
שנה עברית  חודש עברי יום עברי

 
הדגמת שימוש ב-DLL לצורך תצוגת זמנים יומיים זמני היום בהלכה לאופקים 28/11/2021
שםזמן
יום עבריכ״ד
חודש עבריכסלו
שנהה׳תשפ״ב
תיאור היום 
דף יומי בבליתענית ט״ז
דף יומי ירושלמיגיטין מ״ח
שקיעת אמש16:39
משנה יומיתטבו"י ד, ד-ה
עה״ש 90 דק׳4:46
עה״ש 72 דק׳5:04
הנחת תפילין5:26
הנץ החמה6:20
הנץ הנראה0:00
סזק״ש מג״א א׳8:08
סזק״ש מג״א ב׳8:17
סזק״ש גר״א8:55
סז״ת מג״א9:15
סז״ת גר״א9:46
חצות היום11:30
מנחה גדולה12:00
מנחה גדולה12:00
מנחה קטנה גר"א14:30
פלג המנחה גר״א15:34
הד"נ 40 דק׳15:59
הד"נ 30 דק׳ 16:09
הד"נ 22 דק׳16:17
הד"נ 20 דק׳16:19
השקיעה במישור16:39
שקיעה בגובה16:39
צה״כ 4.9 מעלו16:59
סוף התענית17:07
מוצאי שבת וחג17:18
צה״כ ר״ת17:51
חודש לועזינובמבר
יום לועזי28
יום בשבועראשון
שעה זמנית גר״א0:51:32
למעבר לאתר החדש של חזון שמים
ליצירת קשר.