השיטה העיר האיזור
שנה עברית  חודש עברי יום עברי

 
הדגמת שימוש ב-DLL לצורך תצוגת זמנים יומיים זמני היום בהלכה לאופקים 10/12/2019
שםזמן
יום עבריי״ב
חודש עבריכסלו
שנהה׳תש״פ
תיאור היום 
דף יומי בבלינידה מ״ח
דף יומי ירושלמיעירובין ו׳
שקיעת אמש16:39
משנה יומיתמנחות א, א-ב
עה״ש 90 דק׳4:54
עה״ש 72 דק׳5:12
הנחת תפילין5:35
הנץ החמה6:29
הנץ הנראה0:00
סזק״ש מג״א א׳8:14
סזק״ש מג״א ב׳8:23
סזק״ש גר״א9:02
סז״ת מג״א9:21
סז״ת גר״א9:52
חצות היום11:34
מנחה גדולה12:04
מנחה גדולה12:04
מנחה קטנה גר"א14:32
פלג המנחה גר״א15:35
הד"נ 40 דק׳15:59
הד"נ 30 דק׳ 16:09
הד"נ 22 דק׳16:17
הד"נ 20 דק׳16:19
השקיעה במישור16:39
שקיעה בגובה16:39
צה״כ 4.9 מעלו17:00
סוף התענית17:08
מוצאי שבת וחג17:18
צה״כ ר״ת17:51
חודש לועזידצמבר
יום לועזי10
יום בשבועשלישי
שעה זמנית גר״א0:50:49
ראה דוגמא לשימוש ב-DLL גם בדף הבית של אתר אתרוג
לפרטים על אופן השימוש ב-DLL ומחירו נא לפנות אלינו.