השיטה העיר האיזור
שנה עברית  חודש עברי יום עברי

 
הדגמת שימוש ב-DLL לצורך תצוגת זמנים יומיים זמני היום בהלכה לאופקים 25/06/2021
שםזמן
יום עבריט״ו
חודש עבריתמוז
שנהה׳תשפ״א
תיאור היום 
דף יומי בבלייומא ע״ה
דף יומי ירושלמיסוטה כ״ח
שקיעת אמש19:50
משנה יומיתטהרות ה, א-ב
עה״ש 90 דק׳3:48
עה״ש 72 דק׳4:12
הנחת תפילין4:40
הנץ החמה5:39
הנץ הנראה1:00
סזק״ש מג״א א׳8:16
סזק״ש מג״א ב׳8:28
סזק״ש גר״א9:11
סז״ת מג״א9:46
סז״ת גר״א10:22
חצות היום12:44
מנחה גדולה13:14
מנחה גדולה13:20
מנחה קטנה גר"א16:52
פלג המנחה גר״א18:21
הד"נ 40 דק׳19:10
הד"נ 30 דק׳ 19:20
הד"נ 22 דק׳19:28
הד"נ 20 דק׳19:30
השקיעה במישור19:50
שקיעה בגובה19:50
צה״כ 4.9 מעלו20:12
סוף התענית20:20
מוצאי שבת וחג20:32
צה״כ ר״ת21:02
חודש לועזייוני
יום לועזי25
יום בשבועשישי
שעה זמנית גר״א1:10:54
ראה דוגמא לשימוש ב-DLL גם בדף הבית של אתר אתרוג
לפרטים על אופן השימוש ב-DLL ומחירו נא לפנות אלינו.