השיטה העיר האיזור
שנה עברית  חודש עברי יום עברי

 
הדגמת שימוש ב-DLL לצורך תצוגת זמנים יומיים זמני היום בהלכה לאופקים 01/10/2020
שםזמן
יום עבריי״ג
חודש עבריתשרי
שנהה׳תשפ״א
תיאור היום 
דף יומי בבליעירובין נ״ג
דף יומי ירושלמישקלים כ״ו
שקיעת אמש18:28
משנה יומיתכלים יד, ב-ג
עה״ש 90 דק׳5:07
עה״ש 72 דק׳5:24
הנחת תפילין5:45
הנץ החמה6:35
הנץ הנראה1:00
סזק״ש מג״א א׳8:49
סזק״ש מג״א ב׳8:58
סזק״ש גר״א9:33
סז״ת מג״א10:03
סז״ת גר״א10:32
חצות היום12:31
מנחה גדולה13:01
מנחה גדולה13:01
מנחה קטנה גר"א15:58
פלג המנחה גר״א17:12
הד"נ 40 דק׳17:46
הד"נ 30 דק׳ 17:56
הד"נ 22 דק׳18:04
הד"נ 20 דק׳18:06
השקיעה במישור18:26
שקיעה בגובה18:26
צה״כ 4.9 מעלו18:45
סוף התענית18:53
מוצאי שבת וחג19:02
צה״כ ר״ת19:38
חודש לועזיאוקטובר
יום לועזי1
יום בשבועחמישי
שעה זמנית גר״א0:59:14
ראה דוגמא לשימוש ב-DLL גם בדף הבית של אתר אתרוג
לפרטים על אופן השימוש ב-DLL ומחירו נא לפנות אלינו.