השיטה העיר האיזור
שנה עברית  חודש עברי יום עברי

 
הדגמת שימוש ב-DLL לצורך תצוגת זמנים יומיים זמני היום בהלכה לאופקים 29/01/2020
שםזמן
יום עבריג׳
חודש עברישבט
שנהה׳תש״פ
תיאור היום 
דף יומי בבליברכות כ״ו
דף יומי ירושלמיעירובין נ״ו
שקיעת אמש17:12
משנה יומיתחולין ב, א-ב
עה״ש 90 דק׳5:04
עה״ש 72 דק׳5:22
הנחת תפילין5:44
הנץ החמה6:36
הנץ הנראה0:00
סזק״ש מג״א א׳8:29
סזק״ש מג״א ב׳8:38
סזק״ש גר״א9:15
סז״ת מג״א9:38
סז״ת גר״א10:09
חצות היום11:55
מנחה גדולה12:25
מנחה גדולה12:25
מנחה קטנה גר"א15:01
פלג המנחה גר״א16:07
הד"נ 40 דק׳16:33
הד"נ 30 דק׳ 16:43
הד"נ 22 דק׳16:51
הד"נ 20 דק׳16:53
השקיעה במישור17:13
שקיעה בגובה17:13
צה״כ 4.9 מעלו17:33
סוף התענית17:41
מוצאי שבת וחג17:51
צה״כ ר״ת18:25
חודש לועזיינואר
יום לועזי29
יום בשבוערביעי
שעה זמנית גר״א0:53:05
ראה דוגמא לשימוש ב-DLL גם בדף הבית של אתר אתרוג
לפרטים על אופן השימוש ב-DLL ומחירו נא לפנות אלינו.