השיטה העיר האיזור
שנה עברית  חודש עברי יום עברי

 
הדגמת שימוש ב-DLL לצורך תצוגת זמנים יומיים זמני היום בהלכה לאופקים 13/04/2021
שםזמן
יום עבריא׳
חודש עבריאייר
שנהה׳תשפ״א
תיאור היוםב׳ דראש חודש
דף יומי בבלייומא ב׳
דף יומי ירושלמיכתובות כ״ז
שקיעת אמש19:08
משנה יומיתנגעים יד, ב-ג
עה״ש 90 דק׳4:43
עה״ש 72 דק׳5:02
הנחת תפילין5:24
הנץ החמה6:16
הנץ הנראה1:00
סזק״ש מג״א א׳8:42
סזק״ש מג״א ב׳8:52
סזק״ש גר״א9:29
סז״ת מג״א10:02
סז״ת גר״א10:33
חצות היום12:42
מנחה גדולה13:12
מנחה גדולה13:14
מנחה קטנה גר"א16:28
פלג המנחה גר״א17:48
הד"נ 40 דק׳18:29
הד"נ 30 דק׳ 18:39
הד"נ 22 דק׳18:47
הד"נ 20 דק׳18:49
השקיעה במישור19:09
שקיעה בגובה19:09
צה״כ 4.9 מעלו19:28
סוף התענית19:36
מוצאי שבת וחג19:46
צה״כ ר״ת20:21
חודש לועזיאפריל
יום לועזי13
יום בשבועשלישי
שעה זמנית גר״א1:04:25
ראה דוגמא לשימוש ב-DLL גם בדף הבית של אתר אתרוג
לפרטים על אופן השימוש ב-DLL ומחירו נא לפנות אלינו.