השיטה העיר האיזור
שנה עברית  חודש עברי יום עברי

 
הדגמת שימוש ב-DLL לצורך תצוגת זמנים יומיים זמני היום בהלכה לאופקים 21/01/2021
שםזמן
יום עבריח׳
חודש עברישבט
שנהה׳תשפ״א
תיאור היום 
דף יומי בבליפסחים ס״א
דף יומי ירושלמייבמות ל׳
שקיעת אמש17:06
משנה יומיתאהלות י,ז - יא,א
עה״ש 90 דק׳5:06
עה״ש 72 דק׳5:24
הנחת תפילין5:46
הנץ החמה6:39
הנץ הנראה0:00
סזק״ש מג״א א׳8:30
סזק״ש מג״א ב׳8:39
סזק״ש גר״א9:16
סז״ת מג״א9:37
סז״ת גר״א10:08
חצות היום11:53
מנחה גדולה12:23
מנחה גדולה12:23
מנחה קטנה גר"א14:56
פלג המנחה גר״א16:01
הד"נ 40 דק׳16:27
הד"נ 30 דק׳ 16:37
הד"נ 22 דק׳16:45
הד"נ 20 דק׳16:47
השקיעה במישור17:07
שקיעה בגובה17:07
צה״כ 4.9 מעלו17:27
סוף התענית17:35
מוצאי שבת וחג17:45
צה״כ ר״ת18:19
חודש לועזיינואר
יום לועזי21
יום בשבועחמישי
שעה זמנית גר״א0:52:16
ראה דוגמא לשימוש ב-DLL גם בדף הבית של אתר אתרוג
לפרטים על אופן השימוש ב-DLL ומחירו נא לפנות אלינו.