השיטה העיר האיזור
שנה עברית  חודש עברי יום עברי

 
הדגמת שימוש ב-DLL לצורך תצוגת זמנים יומיים זמני היום בהלכה לאופקים 19/06/2019
שםזמן
יום עבריט״ז
חודש עבריסיון
שנהה׳תשע״ט
תיאור היום 
דף יומי בבליערכין ג׳
דף יומי ירושלמימעשר שני כ׳
שקיעת אמש19:48
משנה יומיתעדויות א, ו-ז
עה״ש 90 דק׳3:47
עה״ש 72 דק׳4:11
הנחת תפילין4:38
הנץ החמה5:37
הנץ הנראה1:00
סזק״ש מג״א א׳8:15
סזק״ש מג״א ב׳8:27
סזק״ש גר״א9:10
סז״ת מג״א9:44
סז״ת גר״א10:21
חצות היום12:43
מנחה גדולה13:13
מנחה גדולה13:18
מנחה קטנה גר"א16:51
פלג המנחה גר״א18:20
הד"נ 40 דק׳19:08
הד"נ 30 דק׳ 19:18
הד"נ 22 דק׳19:26
הד"נ 20 דק׳19:28
השקיעה במישור19:48
שקיעה בגובה19:48
צה״כ 4.9 מעלו20:10
סוף התענית20:19
מוצאי שבת וחג20:30
צה״כ ר״ת21:00
חודש לועזייוני
יום לועזי19
יום בשבוערביעי
שעה זמנית גר״א1:10:55
ראה דוגמא לשימוש ב-DLL גם בדף הבית של אתר אתרוג
לפרטים על אופן השימוש ב-DLL ומחירו נא לפנות אלינו.