זמנים בהלכה - חזון שמים
ע"פ פסקי מרן הגאון
הרב יצחק רצאבי שליט"א
יום חמישי, א׳ תשרי תשע״ח לב"ע
21-Sep-2017
פרשת השבוע: האזינו שובה
 
  
עלות השחר5:16
הנץ כמנהג תימן5:58
הנץ החמה הרגיל6:28